Over ons

Ellens Leidekkers is een dynamisch bedrijf dat is geboren uit een passie voor oude gebouwen, voorwerpen en technieken onder de vakbekwame leiding van de familie Visscher. Meer dan 35 jaar vakkennis en ervaring bij de restauratie van oude gebouwen, zoals kerken, borgen, stadhuizen en musea, vormen de basis voor het uitvoeren van opdrachten in oude zowel als nieuwe architectuur.

Wij werken nauw samen met architecten en aannemers om met innovatieve, creatieve en doordachte voorstellen te komen voor een optimaal resultaat van uw project.

De producten waarmee wij werken zijn van zeer hoge kwaliteit (met certificaat), geleverd door de beste leveranciers.

Omdat wij zowel zinkmeester, leidekker als koperslager zijn, kunnen wij uw hele dak/project beoordelen, wij verzorgen voor u de achter- of onderconstructie t/m de bedekking en alles wat daarbij hoort. In onze eigen zetterij maken wij alle onderdelen op maat voor uw project, zoals het bedoeld is en handgemaakt. Voordeel: één aanspreekpunt, heldere communicatie en uw project kan snel en goed afgerond worden.

Uw wensen worden met u besproken en na een inspectie op locatie kunnen wij u een passende offerte aanbieden.

Ons team is een mengeling van jong enthousiasme en vakmanschap. De ouderen geven hun kennis aan de jongeren door zodat dit oude ambacht niet verloren gaat.

Diensten

Ellens Leidekkers is gespecialiseerd in het aanbrengen van lei, koper, zink en lood bekledingen op daken en gevels in alle voorkomende maten, soorten en dekkingen. Daarnaast verzorgen wij ook het aanbrengen van panlatten, pannen, dampremmende folie, diverse vormen van isolatie, kunststof en dakleer.

Wij verzorgen alle werkzaamheden die direct te maken hebben met een droog dak boven uw hoofd.

Lei

Koper, zink, lood

Vergulden

Plaatsen van RVS valbeveiliging en ladderhaken

Projecten

Momenteel werken wij aan diverse projecten op verschillende locaties in het noorden van het land.

Een korte impressie!

Contact

Ellens Leidekkers
Duinkerkenstraat 35a
9723 BP  Groningen

T (050) 851 85 00
E info@ellensleidekkers.nl

BTW NL856480058B01
KVK 66285569

Wilt u meer informatie over Ellens Leidekkers, of wilt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek, neem dan contact op.

Wij staan open voor uw ideeën, u kunt ons altijd bellen of mailen voor al uw vragen!Privacyverklaring

De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers, gevestigd aan Waterhuizerweg 80 9753HS Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.ellensleidekkers.nl Waterhuizerweg 80
9753HS Haren 0643044430

Paula Gans-Visscher is de Functionaris Gegevensbescherming van De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers Zij is te bereiken via info@ellensleidekkers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ellensleidekkers.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers) tussen zit. De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Niet van toepassing. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens: Verstrekte gegevens > Bewaartermijn: maximaal 10 jaar > Reden: Garantie product of dienst Delen van persoonsgegevens met derden De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ellensleidekkers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Andere Leidekker t.h.o.d.n. Ellens Leidekkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ellensleidekkers.nl

Colofon

Concept, vormgeving en technische realisatie

Emile Koning

www.emilekoning.nl

Duinkerkenstraat 35a
9723 BP  Groningen
(050) 851 85 00
06 43 04 44 30
info@ellensleidekkers.nl
Privacyverklaring

colofon